Every year, thousands of people enter the real estate market with visions of fortunes and massive real estate portfolios racing through their heads. Let's face it, we've all seen the Donald Trumps of the world make millions upon millions with real estate, and we believe we deserve a piece of the action. So why not? Every market, every day, and in e… Read More


DỰ ÁN DIAMOND CITY - KHU DÂN CƯ ĐÁNG SỐNGLý do buộc phải đầu tư dự án Diamond City – vì đây được xem là khu dân cư đáng sống. Hiện tại, dân số cả nước nói chung, Tp. Hồ Chí Minh đề cập riêng đang gia tăng ko ngừng. Bên cạnh đó, mật độ dân cư ở Thành phố đông đúc hơ… Read More


LÝ DO 1: Dự án Sài Gòn Village nằm trên mặt tiền đường Lê Văn Lương nối dài, tuyến đường này đã có quy hoạch được mở rộng lộ giới lên tới 40m.Xây mới lại các cây cầu sắt (hoàn thành vào quý I năm 2018) và mở rộng Lê Văn Lương giúp cho Sài Gòn Village đứng trước cơ… Read More


The condo is brief for condominiums. Normally, a condo is just one unit inside a a number of-device housing. Put simply, it's a constructing or Local community that appears like an apartment. Furthermore, it might incorporate general public sites, dog walking places, gyms, playgrounds, swimming swimming pools, and parks, just to call some. On this … Read More


The condo is short for condominiums. Normally, a condo is 1 device in the numerous-device real-estate. To put it differently, it's a making or Neighborhood that appears like an apartment. Plus, it may well contain general public spots, Canine going for walks places, gyms, playgrounds, swimming pools, and parks, just to call a couple of. On this pag… Read More